Den moderna världen anses med rätta vara urban, åtminstone i utvecklade länder. Människor, lämnar
The modern world is rightfully considered to be urban, at least in developed countries.
Bland delarna av landskapsdesign är en speciell plats upptagen av häckar. De är representanter
O mundo moderno é legitimamente considerado urbano, pelo menos nos países desenvolvidos. As pessoas,
Among the elements of landscape design a special place is occupied by hedges. They
El mundo moderno se considera legítimamente urbano, al menos en los países desarrollados. La
Entre os elementos do paisagismo, um lugar especial é ocupado por sebes. Eles são
Entre los elementos del diseño del paisaje, un lugar especial está ocupado por setos.

map