Møbler, dens korrekte arrangement har altid været den sidste akkord i design af lejligheden,
Møbler, sin korrekte ordning har alltid vært den siste akkord i utformingen av leiligheten,
Möbler, dess korrekta arrangemang har alltid varit den sista ackorden i utformningen av lägenheten,
Minimalistisk stil innebærer bruk av enkle geometriske former og erklærer monotonien samt et minimum
Den minimalistiska stilen innebär användning av enkla geometriska former och förklarar likformighet samt minimalt
Den minimalistiske stil indebærer brug af simple geometriske former og erklærer ensartethed samt det
Beboere i vores land, der allerede var nødt til at beskæftige sig med placeringen
Innbyggere i vårt land som allerede hadde å gjøre med plassering av møbler i
map